Vítejte na stránkách komunikačního centra firmy PANFLEX, s.r.o. WEBFLEX.
Zadejte prosím své přístupové jméno a heslo.
Tato aplikace slouží k náhledu, kontrole a schvalování dat vytvořených ve studiu předtiskové přípravy firmy Panflex. Pokud budete mít jakékoliv dotazy prosím neváhejte a kontaktujte nás.
Welcome to PANFLEX pre-press communication center WEBFLEX.
Please enter your Username and Password.
This application is made for preview, check and approval of dates created by Panflex pre-press department. Should you have any questions regarding the usage, please do not hesitate to contact us.